Vývoj softvéru

1, Plošný spoj zariadenia a stretnutie špecialistov na vývoj softvéru

1, Po niekoľkotýždňovom čakaní máme v rukách prvé dva prototypy plošného spoja do nášho zariadenia na výučbu Braillovho písma, do našej Trnky. Zatiaľ nič nerobí, len čaká, že ju niečo naučíme. Na tom už usilovne pracujú naši softvéroví inžinieri.