Vývoj zariadenia

1,Základná doska zariadenia

1, Po niekoľkotýždňovom čakaní máme v rukách prvé dva prototypy plošného spoja do nášho zariadenia na výučbu Braillovho písma, do našej Trnky. Zatiaľ nič nerobí, len čaká, že ju niečo naučíme. Na tom už usilovne pracujú naši softvéroví inžinieri.

2, Vývoj obalu

2, Medzitým sme začali vyvíjať obal, v ktorom bude plošný spoj umiestnený. Po dlhých debatách a rôznych prieskumoch z čoho by mal obal byť, aká by bola náročnosť jeho výroby a zohľadnení ďalších aspektov, sme sa rozhodli realizovať obal pomocou 3D tlače. Pozdávala sa nám možnosť meniť parametre obalu, jeho prispôsobovanie požiadavkám, ktoré máme vyšpecifikované už teraz, ale aj požiadavkám, ktoré sa môžu objaviť v ďalšom priebehu projektu. Takáto flexibilita pri iných možnostiach výroby obalu nie je.

3, Model obalu

3, Ako prvé bolo treba vytvoriť 3D model obalu, ďalej navrhnúť ako bude plošný spoj upevnený v obale, ako bude zmontovaný aby bol pevný a vydržal aj náročnejšie používanie. Jedným z problémov, ktoré bolo treba vyriešiť, bolo ako sa budú stláčať tlačidlá na plošnom spoji. Vytvorili sme jednoduchý spôsob ako to urobiť, vďaka čomu sa vlastne stali tlačidlá súčasťou obalu.

4, Prototypy obalu

4, 3D tlač má výhodu aj v tom, že je možné si otestovať jednotlivé prvky samostatne, bez nutnosti vyrábať celý obal. Po niekoľkých testoch sme napokon vytlačili dva prvotné prototypy obalu pre obe dosky plošných spojov, ktoré máme k dispozícii.

Teraz nastáva čas na testovanie obalu v prevádzke, aby bolo možné určiť, čo treba ešte vylepšiť. Vďaka spôsobu, aký sme zvolili, bude jednoduché zaniesť tieto zmeny do 3D modelu a následne vytlačiť konečnú verziu obalu.